Dommen fra Vesterålen tingrett er klar:

Hadsel tapte søksmålet mot Gjøvik

Hadsel kommune har tapt et søksmål om 3,1 millioner kroner i erstatning fra Gjøvik kommune. Som tapende part må Hadsel kommune betale 257.921 kroner i saksomkostninger til motparten.

Assisterende kommunedirektør Tommy Løveng i Hadsel kommune, og advokat Gard Rødsand Kvernmo, Sortland, før hovedforhandligen startet på Sortland 28. januar.   Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Den sivilrettslige saken mellom Hadsel kommune og Gjøvik kommune gikk for Vesterålen tingrett den 28. januar. Begge kommunene ønsket saken behandlet for lukket rett, noe tingretten var enig i. Forhandlingene mellom kommunene gikk derfor for lukket rett. Begrunnelsen var at opplysningene som ville framkomme i retten, hadde med et barn i barnebolig å gjøre, samt at Vesterålen Barnevern var involvert.