– Har aldri før opplevd at vi har fått så mange avbestillinger

I likhet med i resten av landet opplever også hotellbransjen i Vesterålen mange avbestillinger. Ingen av hotellene VOL har snakket med kan utelukke at permitteringer kan bli aktuelt.

Vesterålen kysthotell.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Espen Jacobsen ved Sortland hotell sier til VOL at de for tiden har veldig mange avbestillinger og lite bestillinger.