– Trenger statlig utbygging og ikke en svært langvarig krig

– Vi må få en felles storflyplass sentrert midt i Lofoten og Vesterålen, og ikke ytterst i den ene delen av regionen. Det må bli en statlig utbygging og ikke en svært langvarig krig for å få dette prosjektet som et rent fylkeskommunalt prosjekt for kryssing av Hadselfjorden.

Hadsel-ordfører Kurt Jenssen (Sp) mener at alternativ fem, med vei fra Fiskebøl til Strønstad, og tunnel over til Haugøya vest for Melbu, vil være det beste alternativet for kryssing av Hadselfjorden.  Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Pluss

Det sier ordfører Kurt Jenssen (Sp) i Hadsel kommune i en kommentar til prosjektleder i Statens Vegvesen, Nils Petter Rusånes sin orientering til Hadsel formannskap om konseptvalgutredning for nye krysninger av Hadselfjorden torsdag.