Driftsutvalget i Sortland:

Gir 150.000 kroner i støtte til Deadline Event

Driftsutvalget i Sortland vedtok torsdag å gi Deadline Event AS et tilskudd på 150.000 kroner. Tilskuddet skal brukes til gjennomføring av prosjektet Designstunt, som skal være en tilleggsdel til Plogkonferansen 2020.

Under Plogkonferansen 2019 var Dag Otto Lauritzen en av dem som sto på programmet.  Foto: Arkivfoto/Tone M. Sørensen

Pluss

Ifølge BLV syntes flere av medlemmene i driftsutvalget av søknaden var tynn, men innstillingen ble vedtatt mot tre stemmer.