Det kan være glatt

Trafikkuhell på Sortland

Det er grunn til å ferdes med aktsomhet langs veiene i Vesterålen. Det kan være temmelig glatt enkelte steder. På Sortland skled tre biler inn i hverandre.

I GRØFTA: Denne bilen havnet i grøfta ved Grytting på Langøya. Det kan være glatt på veiene i regionen.  Foto: Innsendt

Pluss

Hos Vegtrafikksentralen har de ingen spesielle meldinger når det gjelder Vesterålen, men at det på grunn av vind kan være fokkskavler noen steder og at veibanen stedvis kan være ganske polert.