Avslo søknad om tillatelse til kjøring med snøscooter i Sortlandsmarka

Driftsutvalget i Sortland kommune avslo torsdag Rune Stigen Kvannlis søknad om en toårig tillatelse til inntektsgivende leiekjøring av snøscooter i Sortlandsmaka.

Turlagsstua i Appelsinholla i Sortlandsmarka.  Foto: Arkivfoto

Pluss

Mens alle medlemmene i driftsutvalget var enige om at det ville være fint hvis sortlandsmarka ble gjort mer tilgjengelig med oppkjørte løyper, var de ikke enige om selve søknaden.