Fylkesmannen støtter Andøy kommune:

Gammel udatert kjøpekontrakt gir rett til å fradele

En fritidseiendom i Andøy ble i fjor solgt for 650.000 kroner. Fylkesmannen har nå avklart at et areal på rundt 600 kvadratmeter kan følge med på kjøpet med mindre saken havner i retten.

KJØPEKONTRAKT: Denne kjøpekontrakten ble underskrevet en gang på 1980-tallet. Den gjør at eieren av en fritidseiendom kan fradele et areal fra naboeiendommen, til tross for at eierne av naboeiendommen protesterer mot fradelingen. (VOL har strøket ut navnene i kontrakten). 

Pluss

Den aktuelle eiendommen ble fradelt fra en annen eiendom i 1972. Den ble da kjøpt av moren til hun som eide eiendommen inntil 19. november i fjor.