– Hvilke tiltak er realistiske for at Øksnes blir klimanøytral?

Øksnes Venstre mener det bør innføres klimaregnskap og spør hvilke tiltak som er realistiske å innføre for at Øksnes kommune skal bli klimanøytral.

Leder av Øksnes Venstre, Jørn Martinussen. 

Pluss

Det er gjennom en interpellasjon til kommunestyret at partileder Jørn Martinussen stiller disse spørsmålene.