Vil gi britisk selskap eksklusive rettigheter til undersøkelse av grafittforekomstene i Sortland

Det britiske gruveselskapet North Atlantic Minerals Limited ønsker eksklusiv rettighet for å undersøke grafittforekomstene i Koven og Godlia i Sortland. Kommunedirektøren har innstilt formannskapet på å gi dem en slik avtale.

Kommunedirektøren i Sortland har innstilt formannskapet på å gi North Atlantic Minerals Limited eksklusive rettighet for å undersøke granittforekomstene i Koven og Godlia i Sortland.  Foto: Arkivfoto

Pluss

Det fremkommer i saksdokumentene til formannskapsmøtet som egentlig skulle vært i Sortland førstkommende torsdag. Dette formannskapsmøtet er avlyst, og dermed vil denne saken mest sannsynlig komme opp på sakskartet neste formannskapsmøte.