Saksøker stilte ikke garanti innen fristen:

Avviser søksmål mot Eco D’Gas på Sortland

Vesterålen tingrett avviser i en kjennelse et søksmål mot Sortland-bedriften Eco D’Gas.

Dommerfullmektig Jon Gudbrand Fliflet i Vesterålen tingrett har i en kjennelse avvist et søksmål mot Sortland-selskapet Eco D’Gas. 

– Sorkin har ikke stilt sikkerhet. Saken skal derfor avvises

Kjennelse, Vesterålen tingrett
Pluss

Boris Sorkin, som er bosatt i Massachusetts i USA, har tidligere saksøkt Eco D’Gas fordi han mente at han hadde rett til eierandeler i Sortland-selskapet. Konkret krevde han å bli overført aksjer i selskapet. Dette ble i en tidligere dom i Vesterålen avvist. Sorkin anket derfor saken til Hålogaland lagmannsrett.