Betydelig skredfare i Vesterålen

Varsom.no melder om betydelig fare for snøskred i Vesterålen og Lofoten, og setter høyeste faregrad 3.

Illustrasjonsbilde snøskred.  Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Pluss

«Unngå leområder der det samler seg fokksnø, f.eks. bak rygger, i søkk og renneformasjoner. Lettest å løse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mykt», skriver nettstedet for vår region.

Videre påpekes det at fortsatt sterk vind i kombinasjon med litt ny nedbør legger opp enkelte nye fokksnøflak i leområder. Mest utsatt er de områder der det kommer mest nedbør.

Eldre flak trenger litt tid på å stabilisere seg. Skredfaren er minkende, men vil fortsatt være betydelig i de områder i regionen som har fått og får mest nedbør gjennom dagen. Sannsynligheten for våte skred i lavlandet avtar, men det kan fortsatt løsne noen.