Ny administrasjonssjef i Øksnes i juni

Formannskapet i Øksnes er i gang med å få på plass en ny administrasjonssjef (tidligere rådmann).

Ennå administrasjonssjef i Øksnes, Elise Gustavsen.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Det er nå utarbeidet utlysningstekst til annonsering for stillingen som ny administrasjonssjef i Øksnes, samt en fremdriftsplan. Sistnevnte sier at på bakgrunn av tilråding fra konsulentfirma, tar intervjuutvalget stilling til om det foreligger tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere, og eventuelt hvem som innkalles til intervju.