Arbeidstilsynet med flere pålegg til Bø kommune

Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn med kommunelegen i Bø og gir flere pålegg.

Bø kommunehus på Straume.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Etter tilsyn med kommunelegen i Bø har Arbeidstilsynet fattet vedtak om pålegg på tre områder: