Nye regler for skuter-kjøring i Øksnes

Teknisk hovedutvalg i Øksnes er positiv til å vedta forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, en forskrift kommunen i dag ikke har.

  Foto: Åse Hjelvik.

Pluss

Øksnes kommune har per i dag ikke lokal forskrift om motorferdsel i utmark, kun kommunestyrets vedtak fra 1992 med følgende bestemmelser: