To unge voldsmenn må møte i lagmannsretten

To unge voldsmenn fra Vesterålen ble først dømt til samfunnsstraff i tingretten. Det mente statsadvokaten i Nordland var for mild straff. Nå må de møte i Hålogaland lagmannsrett for å få straffen vurdert på nytt.
Pluss

Hålogaland lagmannsrett har besluttet at den vil vurdere straffeutmålingen på nytt. Det skjer etter at politiet mente at straffen på 60 dagers samfunnstjeneste var for mild. Advokatene til de to mennene på rundt 20 år er begge uenige i at straffen er for mild. Dette vil de begge framføre på vegne av sine klienter når saken kommer opp i Hålogaland lagmannsrett.