– På de mest utsatte stedene kan det bli full storm

Søndagen i Vesterålen ser ut til å bli svært vindfull, skal vi tro yr.
Pluss