Da massedøden kom til Norge

Spanskesyken som herjet fra 1918 til 1920, tok livet av flere mennesker enn begge verdenskrigene – sammenlagt. Så hvorfor snakker vi ikke mer om den?

TETT: På grunn av manglende behandlingskunnskap og uhygieniske forhold ble sykesaler i seg selv en stor smittekilde under spanskesyken. Her fra Oakland Municipal Auditorium i 1918. Foto: Joseph R. Knowland Collection/Wikimedia Commons 

Pluss