Andøy taper terreng

Myre Fiskemottak på hvitfisktoppen i Nordland

Myre Fiskemottak skiller seg ut i fylket som det desidert største mottaket for hvit fisk. Så langt i år har de tatt imot nesten 12 000 tonn fisk. Det er åtte prosent av all hvitfisken i hele Nordland.

Myre Fiskemottak er landsdelens desidert største mottak av hvitfisk. 

Pluss

Øksnes er den største fiskerikommunen i Vesterålen. Hittil i år er det landet nesten 18 000 tonn hvit fisk. Andøy er nummer to på oversikten, med om lag 9 500 tonn fisk av det hvite slaget.