Viltforvalteren tar grep:

Vil skyte flere elg for å sikre trafikken

– Vi har for mange sammenstøt mellom elg og biler i Hadsel. Derfor søker vi Miljødirektoratet om dispensasjon for å kunne felle flere elg som utgjør en fare i trafikken.

Hadsel søker om dispensasjon for å kunne felle flere elg knyttet til områder med mange elgpåkjørsler. 

Pluss

Det sier viltforvalter i Hadsel kommune, Harald Andersen til Vol. Han har nå søkt Miljødirektoratet om dispensasjon fra forskrift om forvaltning av hjortevilt.