Nordmo om vindkraftvedtak:

– Gjør det vanskeligere å snu utviklingen

Ordfører Knut Nordmo sier tirsdagens vindkraftvedtak får konsekvenser for Andøy kommune. – Det gir større utfordringer med å snu utviklingen, sier Nordmo til VOL.

KONSEKVENSER: Ordfører Knut Nordmo mener vedtaket fra Olje- og energidepartementet om vindkraftanlegget på Andmyran får konsekvenser for Andøy kommune. – Det gir betraktelig større utfordringer med å snu utviklingen når det gjelder arbeidsplasser og folketall, sier Nordmo.  Foto: Tord Viken

Pluss

Olje- og energidepartementet vedtok tirsdag at Andøy vind AS ikke får forlenget frist for å bygge vindkraftanlegget på Andmyran. Norges vassdrags og energidirektorat stopper også videre behandling av planene for vindkraftverket.