Prosjektlederen for Hålogalandsveien: – Bompengeproposisjonen er viktigere enn NTP

Reidar Johansen, prosjektleder i Statens vegvesen for Hålogalandsveien, mener at behandlingen og utfallet av bompengeproposisjonen har mer å si for Hålogalandsveien enn hvorvidt den blir tatt med i Nasjonal transportplan (NTP) eller ikke.

Reidar Johansen, prosjektleder for Hålogalandsvegen E10 hos Statens vegvesen.  Foto: Arkivfoto/Tone A. Karlsen

Pluss

– Siden Hålogalandsveien ikke oppfyller noen av de tre kriteriene som er grunnlaget for Samferdselsdepartementets bestilling, kommer den inn under ordinær politisk prioritering. Derfor er bompengeproposisjonen viktigere for dette prosjektet enn NTP, sier han til VOL.