Oppdrettsnæringen har tillit til myndighetene i koronakrisen

– Bemanner opp for å møte etterspørselen etter fryste produkter

Nesten ett år etter forrige krisen i oppdrettsnæringen, algekrisen, de overfor en krise som kan ramme på et helt annet nivå. Nordlaks har stor tillit til at myndighetene vil følge være tett på næringen også under denne krisen og melder samtidig at de bemanner opp for å møte økt etterspørsel.

Nordlaks har stort sett normal drift i slakteriet og i filetfabrikk for årstiden å være.  Foto: Arkivfoto/Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

– Vi har allerede erfart at fokuset er på plass, og vi har fått tiltak som har hjulpet i den innledende fasen. Jeg tenker da på blant annet status som samfunnskritisk virksomhet og tilretteleggingen som det innebærer for fortsatt drift. Vi er trygge på at det også fremover vil være tett dialog mellom selskapene, næringsorganisasjonene og myndighetene, sier Lars Fredrik Martinussen, kommunikasjonssjef i Nordlaks til VOL.