Jobber for digitalt kommunestyremøte i Øksnes

Førstkommende tirsdag skal det i utgangspunktet avholdes møte i kommunestyret i Øksnes. Det jobbes nå på spreng for å få til en digital løsning for gjennomførelse.

Møte i Øksnes kommunestyre 4. februar i år. 

Pluss

Ordfører John Danielsen (Sp) sier kommunen i dag ennå ikke har fått på plass en skikkelig digital løsning som kan passe for alle medlemmene av kommunestyret.

– Nei, det stemmer det. Det jobbes i utgangspunktet for et møte via Microsoft Teams, men den digitale løsningen er ikke på plass. Men vi jobber for å få gjennomført møtet, og så får vi se hvordan vi rent praktisk kan løse dette, sier Danielsen.

Ikke mer enn 5 personer i salen

Det er kjent at statlige instrukser ikke tillater grupper med mer enn fem personer samlet. Smittevernlege i Øksnes, Ellen B. Pedersen, har derfor i en epost til ordføreren frarådet å gjennomføre møte i kommunestyret med fysisk oppmøte.

– Jeg fraråder på det sterkeste, i min rolle som smittevernansvarlig, at det avholdes et kommunestyremøte i kommunestyresalen 31.03. Gårsdagens (24. mars, red.anm.) tydelige signaler fra landets øverste myndighet anmoder oss om at vi skjerper våre regler for tilstedeværende møter. Det frarådes møter med mer enn 5 deltagere til stede, påpeker Pedersen.

I og med at det er satt en forlengelse på disse strenge reglene til over påske, ber smittevernlegen i Øksnes om at det vurderes på nytt om møtet kan utsettes, eller at det maks skal være 5 til stede i kommunestyresalen.

– Det er utfordrende å få gjennomført et møte ut ifra dagens situasjon, men vi ser på hvem som eventuelt kan være med digitalt og hvem som kan være med i møtet fysisk. Men som sagt har vi ikke alle detaljene på plass, understreker ordfører Danielsen.