Øksnes Næringslivsforening oppfordrer kommunen:

– Sett i gang håndverksoppdrag nå!

Øksnes Næringslivsforening (ØNF) har utarbeidet en tiltaksplan for å avhjelpe den vanskelige koronasituasjonen for lokalt næringsliv. Her oppfordrer de blant annet Øksnes kommune til å iverksette håndverksoppdrag på kommunale bygninger nå.

Torgeir Larsen er styreleder ved Myre Kysthotell AS og varamedlem i Øksnes Næringslivsforening.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Det er avholdt et dialogmøte mellom Øksnes kommune og ØNF, der ØNF ut fra situasjonsbeskrivelsen og innspill fra møtet har fremmet forslag til en lokal handlingsplan som innrettes til hjelp for ansatte og alle bedrifter/næringsdrivende i Øksnes.