Kommunen glemte reguleringsplanen, forsinker vannverksutbygging

Et par dager før entreprenør Ottar Bergersen & Sønner skulle starte gravinga til Hinnøya Vannverk, fikk de stoppordre. Andøy kommune hadde glemt reguleringsplan for området.

ubestemt tid: Opprinnelig skulle brakkeriggen til høyre stå i to år som kontorlokaler for entreprenør Ottar Bergersen & Sønner. Det er inngått leieavtale på Breineset på Medby. Nå er det uvisst hvor lenge det blir stående, siden ingen vet hvor lang tid det tar før Hinnøya Vannverk er ferdig. foto: asle-torbjørn berger amundsen 

Pluss

Prosjektleder Tom Schaug synes det er veldig trist at oppstarten av det etterlengtede kommunale vannverket for Forfjord, Medby og Fornes er ytterligere utsatt.