Ville bruke hasteparagrafen for å få underskrevet vindkraftavtale

Ordfører Knut Nordmo ønsket å bruke hasteparagrafen for å få flertall i formannskapet til å underskrive en samarbeidsavtale om utbygging av et vindkraftverk på Andmyran.
Pluss

Avtalen sikrer Andøy kommune 8-9 millioner kroner i årlige inntekter, dersom Olje- og energidepartementet omgjør vedtaket om utsatt igangsettelsesfrist.