– Jeg vil oppfordre hver og en til å benytte de lokale tilbudene

For lokalbutikkene I Andøy har trusselen fra koronaviruset slått ut på ulikt vis, men alle berøres og folks handlemønster har allerede endret seg radikalt. Nordmela Landhandleri skulle ha feiret 5-årsjubileum i helga, nå er fremtiden usikker.

skulle feire: Det er vemodig for Jeanette Olsen hos Nordmela Landhandleri å måtte avlyse feiringen femårsjubileet, som hun hadde sett fram til. Men som andre gjør hun sitt beste for å holde både butikk og hodet over vannet i en uforutsigbar situasjon. Foto: Tord Viken 

Pluss

Når man kjører rundt i Andøy, så har noe endret seg. Det er stillere, færre å se, mindre bevegelse. Og en forunderlig stemning i luften, som det gjerne er når noe har endret seg, uten at man direkte kan peke på hva denne endringen innebærer.