Frifinnelsen av byggmester Bob Kenny Larsen ankes til Hålogaland lagmannsrett

Ekteparet Jacobsens advokat hevder manglende kontroll fra DNB kan ha påført klientene betydelige tap.
Pluss

Før helgen falt dommen i den mye omtalte tvistesaken mellom byggmester Bob Kenny Larsen og ekteparet Per Johann og Mariann Tande Jacobsen. Paret Jacobsen hevder at Larsen tappet boliglånet deres for flere hundre tusen kroner i forbindelse med et byggeprosjekt. Utfallet av rettsaken kom trolig overraskende på en del: Bob Kenny Larsen ble klart frifunnet.