Vil at Gregersen skal forhandle og inngå forliksavtale i tvistesaker

Torsdag skal formannskapet avgjøre om kommunedirektør Randi Gregersen skal delegeres myndighet til å gå i forhandlinger og inngå forliksavtale med Frantzen Eiendom Sortland AS og Calanus Eiendom AS.

Randi Gregersen, kommunedirektør i Sortland.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Bakgrunnen for dette er to søksmålsvarsel som kommunen har mottatt angående mangel på eiendommer som kommunen har solgt.