Andøya vind AS ber om omgjøring:

Mener departementets vedtak bryter med praksis

Olje- og energidepartementet (OED) vil ikke gi Andøya vind AS forlenget frist til å bygge vindkraftanlegget på Andmyran. Andøya Vind AS ber nå om at vedtaket omgjøres.

BER OM OMGJØRING Stephan Klepsland i Prime Capital ber nå Olje- og energidepartementet om å omgjøre vedtaket der OED avslår forlenget frist for å bygge vindkraftanlegget på Andmyran.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig mener vedtaket om å ikke gi forlenget frist bryter med etablert praksis fra myndighetenes side.