Tviler seg fram til at Andøya Spaceport er lønnsom

En rapport fra Norsk romsenter konkluderer med at Andøya Spaceport er samfunnsøkonomisk lønnsomt, men det er betydelig usikkerhet knyttet til vurderingen.

  Foto: Norconsult

Pluss

Det skriver Norsk romsenter i en av sine konklusjoner i rapporten «Samfunnsøkonomisk analyse av Andøya Spaceport», datert 25. februar 2020.