Anbefaler at utredninger rundt skole- og hallstruktur startes

Kommunedirektøren i Sortland anbefaler formannskapet å vedta at utredninger knyttet til ny barneskole, ny svømme- og idrettshallstruktur og oppgradering av skolebygg skal starte.

Sortland ungdomsskole.  Foto: Marius Birkeland

Pluss

Formannskapet skal torsdag behandle hvorvidt handlingsplanen for skolestruktur i kommunen fra 2020-2035 skal vedtas eller ikke. Hva som vedtas i formannskapet og videre i kommunestyret, vil avgjøre om utredninger kan starte eller ikke.