Kommunen vil utvide industriområdet ved Holmen med 35 mål

Sortland kommune ønsker å tilrettelegge for utvidelse av industriområdet ved Holmen. Det slik at de kan legge til rette for et næringsområde, med fokus på blant annet maritime aktiviteter i den nordlige delen - Leirbogen. Torsdag skal saken opp i formannskapet i Sortland.

Nord for Holmen og Holmøy Maritime sine lokaler, i Leirbogen, ønsker kommunen å tilrettelegge et areal for blant annet maritimt næringsareal.  Foto: Marius Birkeland.

Pluss

Kommunedirektøren anbefaler at formannskapet vedtar oppstart av planarbeidet, og anbefaler høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram.