Staten anker vindkraftdom:

OED stoppet vindkraftverk – dømt til å betale 34,5 millioner i erstatning

I januar stoppet Olje- og energidepartementet byggingen av Sandhaugen vindkraftverk på Kvaløya i Troms. Oslo tingrett dømte staten til å betale erstatning, men dommen er nå anket.

ANKER: Staten anker dommen der staten ble dømt til å betale 34,5 millioner i erstatning til Sandhaugen vindkraftverk AS. 

Pluss

Sandhaugen vindkraftverk er et betydelig mindre prosjekt enn Andmyran, med konsesjon på inntil tre turbiner.