Bø-selskap dømt til å betale 900.000 i lagmannsretten

Bø-selskapet Ansten Albrigtsen AS er i Hålogaland lagmannsrett dømt til å betale drøyt 900.000 kroner i erstatning og saksomkostninger knyttet til salg av fiskebåten «Andholmen» i 2018.
Pluss

Hålogaland lagmannsrett avsa dommen 1. april, etter at den der ble behandlet på nytt etter en anke fra Vesterålen tingrett. Salget av fiskebåten «Andholmen» i 2018 er stridens kjerne. Og til å begynne med sto det om fem millioner kroner.