Mikalsen fikk svar av ordfører Jenssen:

Jenssen ber kontrollutvalget legge frem sykehusbukt-saken

- Tiden er inne for det, var svaret Kurt Jenssen (Sp) hadde til kommunestyrerepresentant Arne Ivar Mikalsen (V), som i siste møte stilte spørsmål om de folkevalgte kunne få mer innsyn i prosessen rundt salget av sykehusbukta.

Vil avslutte saken: Arne Ivar Mikalsen (V) sier til VA at det er på tide at de folkevalgte får innblikk i prosessen og pengebruken som følge av tomtesalget fra Hadsel kommune til Fazenda Eiendom.   Foto: Per Eivind Knudsen

Pluss

Mens Coop Extra forlengst har blitt en del av bebyggelsen hadselværingene er vant med, har saken om salget og opprydningen av den tidligere forurensede tomta blitt liggende på hylla. Nå mener også ordfører Kurt Jenssen at det er på tide å få en endelig avklaring.