Hadsel skulle levere plan sommeren 2014, men har fortsatt ikke levert

Seks år etter fristen planlegger Hadsel nå å utarbeide avfallsplan for de 18 småbåthavnene i kommunen, men det må vente litt til. Først til høsten har Hadsel kommune kapasitet til å gjøre ferdig arbeidet.

Melbu indre havn er blant de 18 kommunale og private havneanleggene i Hadsel kommune om fortsatt venter på avfallsplan. 

Pluss

I Hadsel kommune er det til sammen 18 kommunale og private småbåthavner som mangler avfallsplan. Fylkesmannen i Nordland gir nå kommunen ny frist til å bli ferdig med planen.