Kirken i Koronaens tid:

– Kirken er der når folk trenger den

Gjennom snart 2000 år har mennesker søkt seg til kirken i krisetider. Og omvendt. I Italia har dødstallene blant prester vært skremmende høyt. De har oppsøkt syke og døende og betalt prisen. Også i Norge merker kirken Koronakrisen. VOL har bedt prost i Vesterålen Jan Otto Fredwall dele sine erfaringer som prest i Koronapandemiens tid.

Dørene er stengte i Sortland kirke, men kirken er åpen for den som trenger det.  Foto: Jan Ingar Thon

Pluss

Det først spørsmålet lyder ganske enkelt: Merker kirken en økt pågang fra folk under Koronakrisen?

–Noen av kollegene merker en økning. Det er gjerne fra mennesker som allerede ofte kontakter kirken. De opplever at problemområdene forsterker seg i disse tider. Andre merker ingen stor forskjell. Min tanke er at Sør-Hålogaland er et typisk folkekirkeområde. Folk er vant til at kirken er der når folk trenger den. Så lang er koronaen litt på avstand her. Men dersom sykdommen kommer nærmere innpå tror jeg vi vil merke mer pågang fra folk.Noen av kollegene til Jan Otto har tatt saken i egne hender:

–En av kollegene mine har tatt til telefoner til mennesker hun tenker sitter alene. Hun har fått god tilbakemelding på det.

Koronaviruset påvirker alle deler samfunnet, også kirkelivet. Gudstjenester, barnedåper og begravelser blir utsatt eller avlyst. Jan Otto forteller at dette har gitt de kirkelige seremoniene større betydning for en del:

–Folk som har planlagt en dåp, utsetter den i stedet til senere. De er veldig bevisste på at de skal gjøre noe ut av dåpen. Slikt betyr mer og virker sterkere enn vanlig i denne situasjon. Kolleger opplever at folk kommer til dem med eksistensielle spørsmål. Det virker som folk reflekterer mer rundt store og viktige spørsmål. Folk med angst og andre problemer tar oftere kontakt. En av våre ansatte ber gjerne en bønn for mennesker på telefon eller facetime, der hun tenner et lys på hver side av telefonen eller PC-en.

Prost Jan Otto Fredwall gir en kort oppsummering av de viktigste hendelsene i påsken. 

Nye plattformer

Det bringer samtalen over til neste tema, nemlig hvordan kirken håndterer de rent praktiske utfordringene i tider med isolasjon og stengte dører.

–Som kirkens folk opplever vi at mange plattformer har blitt tatt fra oss. Vi får inn mange meldinger fra folk som synes det er leit at kirkene ikke er åpen. Fylkesberedskapsrådet har kommet med en sterk anmodning om å stenge kirkene. Vi har valgt å følge denne. Åpne kirker kunne nok gitt oss en helt annen plattform, men i stedet velger vi å satse på digitale. Den siste uken har vi vært opptatt med å spille inn påskegudstjenester.

Jan Otto forteller at påskegudstjeneste legges ut på plattformen til VOL fra kommende Palmesøndag.

–Det blir mer enn bare gudstjenester. Før gudstjenestene vil en av de lokale si noen om kirkene. Det blir en reise i den lokale kulturhistorien og hva kirkene har representert.


Ung på VOL:

Se prostens reaksjon på elevenes påskesvar

Prost Jan Otto Fredwall har sett innslaget der ungdom ved Sortland ungdomsskole forteller om sin forståelse av påsken.


Uforutsigbart og vilkårlig

Sammenlignet med andre sykdommer er omfanget av korona så langt beskjedent. Sykdommer som tuberkulose, malaria, HIV/AIDS og vanlig influensa dreper millioner av mennesker hvert år uten det påvirker oss nevneverdig. Jan Otto har gjort seg noen tanker rundt dette:

–Jeg tror det handler om årsakssammenhenger. Det normale livet har en normal gang og forklaring. Det samme har døden. Det er sykdom, ulykker, det har en årsak. Det som skjer i dag er uforutsigbart, det handler om smitte, det rammer vilkårlig. Når våre nærmeste ligger for døden har vi lov til å være der. Og etterpå kondolerer vi og klemmer hverandre. Nå er dette tatt fra oss. Folk usikre og spør hva de har lov til å gjøre.

For å omskrive et gammelt uttrykk, lever ikke mennesker av ånd alene. Det har også kirken i Vesterålen tatt høyde for:

–Flere steder har vi dialog med kommunelegene. Og i Andøy har vi et spennende prosjekt på gang i samarbeide med NAV og Røde Kors. Fra før har vi laget julepakker til folk. Nå har Kirken tatt initiativ til å lage påskepakker eller aktivitetspakker for barn.

Ung på VOL:

– Hva kom først av påskeharen og påskeegget?

– Hva er det med harer og påsken? Og hvorfor leter vi egg?

Trøst og trygghet

Krig, kriser, sykdom og død fører gjerne til et oppsving i apokalyptiske tanker. Altså tanker om hva som skal skje i de siste tider. Mennesker søker gjerne til bibeltekster som Daniels bok og Johannes åpenbaring. Bøker som er fulle av tegn og varsler som kan tolkes og tilpasses de fleste situasjoner. Jan Otto sier at kirken merker lite til dette:

–Vi merker mer til at folk søker trøst i Bibelen og kirken. Det virker som dette går i bølger, der følelser av frykt og redsel, avløses av følelser av trygghet. En av prestene på Sortland forteller at folk er veldig lyttende og tar til seg trøst på en spesiell måte. De er glade for at kirken er der, det føles trygt. Det blir et hvileskjær i en hverdag der alt har blitt annerledes. Mennesker opplever det forskjellig også internt innen kirken. Noen kjenner mer på frykt enn andre. Noen er jo også i risikogruppene. Vi prester og kirkens folk er jo også først og fremst mennesker, avslutter prost i Vesterålen Jan Otto Fredwall.