Øksnes satser på rådgivningstjeneste overfor næringslivet

Formannskapet i Øksnes fikk nylig overført én million kroner til formannskapets disposisjon. Deler av dette velger de å bruke på rådgivningstjeneste overfor næringslivet.

Øksnes rådhus 

Pluss

Etter vedtak i kommunestyret i forrige uke ble administrasjonen bedt om å utforme retningslinjer for bruk av midlene overfor næringslivet.