Får 1,9 milllioner til drift og utbedringer

Det vernede anlegget Neptun Sildoljefabrikk på Melbu får til sammen 1,88 millioner kroner i tilskudd fra Riksantikvaren for 2020.

  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Enhetsleder Fred Martinussen ved Norsk Fiskeindustrimuseum, som ligger på Neptun, sier i en kommentar til Vol at årets tildeling går til forvaltning, drift og vedlikehold.