Primex ønsker å satse på laks

Primex Norway AS innvilges tilskudd på kr. 149.000 til kartlegging av produksjon av laks.

Primex Norway AS på Myre. 

Pluss

I skriv av 29.03.2020 søker Primex Norway AS om tilskudd kr. 149.000,- til kartlegging av produksjon av laks. Selskapet eies med 100% eierandel av Primex International SA. Nytt styre ble valgt 24.03.20, og Eirik Sørdahl er styreleder.