Null eiendomsskatt på fritidsboliger i Øksnes

I 2019 var det fritak for eiendomsskatt på fritidsboliger i Øksnes. Dette fritaket videreføres ut økonomiplanperioden til og med 2023.

illustrasjonsbilde hytte.  Foto: Berg-Rusten, Ole NTB Scanpix

Pluss

Det har vært noe uklart rundt hvorvidt det skulle kreves inn eiendomsskatt på fritidsboliger i Øksnes for inneværende år. I utgangspunktet var administrasjonen innstilt på å kreve inn eiendomsskatt for fritidsboliger i 2020, og viste til vedtak om at skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer er 1 promille av takstgrunnlaget for 2020.