Bråstopp i skreifisket

Da var påska over og mange hevder at da er det mer eller mindre over for skreifisket, uavhengig av når tid påska er på året. Det ble i alle fall et brått fall i leveranser av skrei i Vesterålen forrige uke.
Pluss

For første gang på utallige uker falt leveransen av skrei i kommunene Bø, Hadsel, Øksnes og Andøy under 1.000 tonn ved utgangen av forrige uke. 681 tonn fersk skrei innbrakte likevel 15,9 millioner kroner i klingende mynt.