Utvidelsen av Vestmarka næringsområde:

Fylkeskommunen mener uttak av masser ikke er godt nok avklart: – Kan utgjøre en planfaglig mangel

Nordland Fylkeskommune mener at det planlagte uttaket av masser i Vestmarka næringsområde ikke er godt nok avklart. De mener det kan utgjøre en planfaglig mangel, og ber Sortland kommune sørge for at uttaket blir tilstrekkelig avklart og utredet.

Her ser man hvordan det nye industriområdet til SE-Gruppen er tenkt seendes ut.   Foto: Skjermdump fra Norconsults papirer

Pluss