Fiskeridirektoratet mener Nordlaks Oppdrett AS har opptrådt grovt uaktsom: Ilegges gebyr på en halv million kroner

Fiskeridirektoratet har konkludert med at Nordlaks Oppdrett AS har opptrådt grovt uaktsomt og som en følge av dette må betale 499.290 kroner i overtredelsesgebyr.

Hvis Nordlaks sine estimater for hvor mange fisk som ved to tilfeller rømte fra Bergvikodden, er kun 18 av 1.600 laks og regnbueørret tatt i gjenfangstgarn.   Foto: Arkivfoto

Pluss

Det kommer frem i et vedtaksbrev fra direktoratet til selskapet.