Fylkeskommunen kritisk til Eidsfjord Sjøfarms planer i Godfjord

Nordland fylkeskommune er bekymret og mener Eidsfjord Sjøfarms planlagte oppdrettslokaliteter i Godfjord vil få virkning over et stort område. Fylkeskommunen ber derfor Sortland kommune om å gjøre ytterligere vurderinger.

Det er massiv motstand mot at Eidsfjord Sjøfarm skal få lov til å etablere seg i Godfjorden. Dette er lokaliteten Gapøya. 

Pluss

– Det kommer tydelig frem av kommuneplanens bestemmelser at akvakultur ikke tillates innenfor områdene. Med bakgrunn i dette ber vi Sortland kommune vurdere om lovens krav til dispensasjon oppfylles her, skriver fylkeskommunen i sine merknader.