Kun to personer søkte stillingen som rektor ved Sortland ungdomsskole. Nå lyses den ut på nytt

Rektorstillingen ved Sortland ungdomsskole tiltrakk seg bare to søkere.

– Stillingen som rektor ved Sortland ungdomsskole er kanskje en av de mest krevende i Sortlandsskolene, sier kommunalsjef for oppvekst, Erik Strand.  Foto: Rune Kr. Ellingsen

Pluss