Landbruksrådgiver Ragnhild Renna om Klimakur 2030: Kritisk til utregning

Landbruksrådgiver Ragnhild Renna er kritisk til at naturens kretsløp undervurderes i klimadebatten. – Vi kan ikke vedta oss bort fra fotosyntesen og andre naturlige prosesser, sier hun.

komplisert: – Uten drøvtyggerne forstyrres hele kretsløpet og det å se på drøvtyggerne som et klimaproblem er å skyte seg i foten. Hvordan skal vi ellers ivareta disse sammenhengene? Dette er komplisert, men vi må ikke slå oss til ro med EU sin politikk av den grunn, sier Ragnhild Renna. arkiv 

Pluss

Som Andøyposten tidligere har skrevet, kan Andøy miste 4.000 sau på beite for å oppnå Norges klimamål, dersom Stortinget velger å fordele kutt i drøvtyggerne likt over hele landet. Stortingsrepresentant Siv Mossleth uttalte at Klimakur hadde glemt effekten av fotosyntesen i sine utslippsberegninger. MDG’s Robert Svendsen uttalte at det ikke ville bli kuttet 4.000 sau i Andøy, men var samtidig klar på at Klimakur 2030 har tatt hensyn til fotosyntesen. Han viste til at det er brukt en internasjonal beregningsmodell som Norge må forholde seg til.