Vil bygge om administrasjonen ved Sortland barneskole for å ivareta personvernet

Administrasjonslokalene ved Sortland barneskole er ikke utformet sånn at personvernet ivaretas. Derfor ønsker kommunen å bygge om lokalene, og ber om en ekstrabevilgning på 400.000 kroner.

Sortland barneskole.  Foto: Arkivfoto/Sanna Drogset Børstad

Pluss

Det kommer frem i saksdokumentene til tirsdagens formannskapsmøte i Sortland.