– Arbeidet med å oppgradere Ryggedalstunnelen for 120 millioner, starter i høst

Utgangspunktet var at Bøtunnelen, eller Ryggedalstunnelen på fv. 820, skulle oppgraderes for et par år siden, men så ble pengene tatt ut av budsjettet. Nå er de tilbake, og oppgraderingen starter etter planen i løpet av høsten.

Ryggedalstunnelen er mørk, og mangler sidemerking, noe som gjør den trafikkfarlig. Men snart blir det gjort noe med, ifølge Bø-ordfører Sture Pedersen.  Foto: Tone M. Sørensen

Pluss

– Jeg har jobbet mye opp mot fylket for å få pengene tilbake på vedlikeholdsbudsjettet. Det har vært en del usikkerhet rundt det, men nå har jeg fått endelig bekreftelse fra flere hold. Oppgraderingsarbeidet starter til høsten, og vil nok fortsette over nyttår, opplyser Bø-ordfører Sture Pedersen til Vol onsdag kveld.